Privacybeleid

Dit privacybeleid vertelt u hoe wij persoonlijke informatie verzamelen op FriendShare en hoe we daar mee omgaan. Lees dit privacybeleid voor het gebruik van FriendShare of het inzenden van persoonlijke informatie.


Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw profiel


Hoe gaat FriendShare om met uw persoonsgegevens?
Om een profiel te maken hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en woonplaats. Dit is nodig voor het beheren van uw profiel en uitsluitend bedoeld voor het beheren van uw profiel. FriendShare zal deze gegevens niet aan derden verstrekken of voor een ander doel gebruiken, met uitzondering als de geldende wetgeving dit vereist. Bijvoorbeeld als iemand via FriendShare strafbare feiten pleegt of auteursrechtinbreuk maakt of heeft gemaakt.

Verder biedt FriendShare de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken de volgende gegevens van u, gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult bij het invullen van het contactformulier:
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Geboortedatum
-Geslacht
-IP-adres

Uw profiel Privacy kunt u naar wens instellen
Uw profiel is voor iedereen zichtbaar, afhankelijk van je instellingen. Om Privacy te waarborgen is het mogelijk om onderdelen van een profiel alleen beschikbaar te stellen aan vrienden, of om deze volledig onzichtbaar te maken.


Beveiliging persoonsgegevens
FriendShare is beveiligd met een SSL-verbinding dat is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker. Hierdoor worden al uw persoonsgegevens gecodeerd verzonden. En kan niemand uw gegevens inzien.


Bewaren persoonsgegevens
FriendShare bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens direct vernietigd.


Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens?
Via bewerk profiel kunt u al uw persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen.Door het gebruik van FriendShare, aanvaardt u de reglementen beschreven in dit privacybeleid. Deze reglementen kunnen worden gewijzigd, de wijzigingen zullen worden geplaatst en zullen alleen van toepassing zijn op activiteiten en informatie nadat dit vermeld word, niet met terugwerkende kracht.
De privacy reglementen gelden uitsluitend voor gebruikers van FriendShare. Zodra u klikt op een link of verwezen word naar een andere website, gelden de daar ingestelde privacy reglementen.