Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, gezien ze altijd van toepassing zullen zijn als je FriendShare bezoekt of één van haar features gebruikt:We zijn niet verantwoordelijk voor dat wat je plaatst, zegt terwijl je op FriendShare bent, en we monitoren de content op de site niet. Echter als ons wel iets opvalt, of iemand meldt dat je iets hebt geplaatst dat wij ongepast vinden, dan hebben wij de mogelijkheid om dit te verwijderen.


Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.


Heb respect voor elkaar ongeacht ras, afkomst, huidskleur, geloof, uiterlijk, levensovertuiging, leeftijd, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, handicap of chronische ziekte. Lees meer


Plaats geen content (foto's, video's en/of teksten) dat jou niet toebehoort of waar een ander geïrriteerd over kan worden (het kan zelfs zijn dat ze hun advocaat inschakelen), dan is het niet aan ons je daarbij te helpen. Jij hebt de verantwoordelijkheid over wat je plaatst.


Maak je niet schuldig aan inbreuk op auteursrecht! garandeer dat de foto's, video's, teksten geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Indien iemand op zijn of haar profiel echter foto's, video's, teksten (of een oorspronkelijke combinatie van woorden) toont die niet van hem of haar zelf afkomstig is en de betreffende persoon daarvoor geen toestemming heeft verkregen van de maker van de foto's, video's en/of de teksten, dan is er sprake van auteursrechtinbreuk.
Nog concreter betekent dit dat je geen foto's, video's en/of teksten van anderen op je eigen profiel mag plaatsen zonder toestemming van de maker van die foto's, video's en/of teksten.
Ook het aanpassen van de foto's, bijvoorbeeld door deze bij te snijden, valt onder auteursrechtinbreuk.
FriendShare is hier niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
Degene die de foto's, video's en/of de teksten openbaar maakt, is daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Lees meerDoor het gebruik van FriendShare, aanvaardt u de reglementen beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de wijzigingen zullen worden geplaatst en zullen alleen van toepassing zijn op activiteiten en informatie nadat dit vermeld word, niet met terugwerkende kracht.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend voor gebruikers van FriendShare. Zodra u klikt op een link of verwezen word naar een andere website, gelden de daar opgestelde gebruiksvoorwaarden.